O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky
Malty PAVILLO > Malty rozpínavé

Pavillo Espansivo (4%)

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Pavillo Espansivo (4%) je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzivním účinkem.
Použití od 12 do 40 mm. Je vhodná na zalévání, kotvení, vyztužení a uchycení:
• Na podlévání kotevných desek a patek, základových strojů, jeřábových drah, případně kolejnic
• Na zalévání a podlévání ocelových opor a ocelových konstrukcí
• Na zalévání a podlévání kotevních šroubů a hmoždinek
• Na zalévání výztuže do betonu
• Na výpln všech dutin v betonu, omítce, cihlovém zdivu, skále, přírodním kameni a pod.
• Na vyplnění okolo prostupů potrubí přes konstrukce

Charakteristiky / výhody:
• Jednoduché zpracování (prášková směs připravená k použití)
• Velmi dobrá tekutost
• Rychlý vývin pevností
• Variabilní konzistence
• Vysoké konečné pevnosti
• Expanzní účinky umožnující vyplnění podlévání prostoru
• Odolné vůči nárazu a vibracím
• Redukující smršťování
• E-Modul> 35 GPa
• Vynikající přídržnost k podkladu
• Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím (R4)
• Reakce na oheň - třída A1
• Vhodné pro použití kolem předpínacích kabelů

Aplikační podmínky / limity
Teplota podkladu + 5 ° C min. / +30 ° C max.
Teplota prostředí + 5 ° C min. / +30 ° C max.

Doba zpracovatelnosti podle teploty čerstvé malty:
+ 15 oC: 40 minut
+ 20 oC: 30 minut
+ 30 oC: 20 minut
Při vysokých teplotách zchlaďte záměsovou vodu, čímž si nastavíte požadovanou dobu zpracovatelnosti.

Začátek vytvrzování: 5 - 9 hodin.
Odolnost vůči mrazu je dosaženo při + 5 oC po 24. hodinách (malta nesmí behem této doby zamrznout).

Vydatnost 1 pytel Pavillo Espansivo á 25 kg vydá 12 - 13 l čerstvé malty.

Spotřeba ~ 1.9 kg maltového prášku na m2 a 1 mm tloušťky vrstvy.

Cca 2.3 kg / l hustota vytvrzené malty po 28. dnech.
Tloušťka vrstvy 25 až 80 mm s přidáním kameniva 4 - 8 mm.
Nutné chránit před rychlým schnutím vhodnými metodami (udržujte ho vlhký po dobu min. 3 dnů).

Skladovací podmínky / životnost 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a vlhkostí!

Balení - pytel 25 kg; barva šedá.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.